0232 833 35 52
EĞİTİMLERİMİZ
Acil Müdahale Yangın Eğitimi
Acil Müdahale Yangın Eğitimi | Biçen Yangın

Acil Müdahale Yangın Eğitimi

ACİL MÜDAHALE YANGIN EĞİTİMİ

 

Eğitim neleri kapsıyor?

Eğitim programı kapsamında “Yanma ve yangının tarifi ve sebep olan faktörler, ısı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerinin analizi ve çareleri, yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulaması, tahliye tanımı, çeşitleri; farklı olaylar için hangi yöntemin kullanılacağı, binayı terk ederken yapılması gereken kontroller, acil durum müdahale ekiplerinin kuruluşu, koruyucu yangın güvenlik önlemleri ve genel yangın eğitimi verme ve eğitim programları hazırlama eğitimleri verilecek.

 

Eğitime Kimler Katılabiliyor?

Programa kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait işletmelerin yangınla ilgili birimleri, amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlarda çalışan, iş güvenliği uzmanı ve teknikeri, İş Güvenliği ve Sağlığı alanında yüksek lisans yapmış veya yapmaya devam edenler katılabilecek. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretim, pazarlama ve satış işleri ile iştigal eden firmaların eğitim işleri ile görevlendirilen personeli, aynı zamanda çalıştığı kurumda tüm ve ilgili personele genel yangın eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi personel de eğitime katılabilecek.

Eğitici adaylarına, işletme veya kurumun özelliğine göre, acil durum (yangın) görevlileri dışındaki tüm personel ve ziyaretçilere yönelik;  yangın genel bilgilerini verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini personele öğretip deneyim kazandırabilecek eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

 

Web Tasarım İzmir © 2015