0232 833 35 52
EĞİTİMLERİMİZ
Temel Yangın Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi | Biçen Yangın

Temel Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Temel Yangın Eğitimini Kimler Almalı?

İşyerleri, Fabrikalar, tesisler ,hastaneler ,okullar ve şirketlerde çalışanların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri yangın anında doğru davranış bilincini öğrenmek için herkesin alması gereken bir eğitimdir.
 

Yangın güvenliği ile ilgili, hususlar ve alınması gerekli tedbirler için, 2007/12937 SAYILI, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKINDA YÖNETMLİK esas alınır.

Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina, tesis ve işletmenin sahibi, yöneticisi veya amiri tarafından yürütülür.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

Şu anda hepimizin mevcut binalarda yaşadığı göz önüne alındığında bu bölümde yer alan hususlar dikkatle incelenmeli, irdelenmeli ve gereği buna göre yapılmalıdır.

Eğitimin Amacı:

Yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarını, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek.

  Eğitimin İçeriği:

·         Yanma Kimyası

·         Yangının İlerleme Biçimleri

·         Yangının Aşamaları

·         Yangın ve İnsan Sağlığı

·         Yangın Sınıflaması

·         Yangın Söndürme Maddeleri

·         Aktif ve Pasif Yangın Güvenliği Önlemleri

·         Kişisel Koruyucu Donanımlar

·         Yangında İnsan Davranışları

·         Tehlike Kaynakları ve Riskler

·         Yangınla Mücadele Organizasyonu

·         Tahliye İlkeleri

·         Yangın Söndürme Tatbikatları

Web Tasarım İzmir © 2015